Menu Sluiten

Werkwijze kindercoaching

Hieronder vindt u mijn werkwijze. Mocht u hierover nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact met me opnemen.

Kennismakingsgesprek
Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek van ongeveer een half uur. Tijdens dit gesprek met de ouder(s) en het kind proberen we samen de hulpvraag zo concreet mogelijk te formuleren. Tevens is het belangrijk dat er van beide kanten een klik is.

Intakegesprek
Als we samen het begeleidingstraject aangaan, volgt er een intakegesprek met de ouder(s). Het kind is hierbij niet aanwezig. Het intakegesprek bedraagt maximaal 1½ uur. Voorafgaand aan het gesprek wordt een vragenlijst toegestuurd met het verzoek deze zo volledig mogelijk in te vullen. Tijdens het intakegesprek worden de vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van de ouder(s) uitgebreid besproken. Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats in de thuissituatie van het kind.

Coachingstraject
Hierna volgen de sessies met het kind. Omdat ieder kind uniek is zal ook elk coachingstraject anders zijn, namelijk volledig afgestemd op uw kind. We gaan samen aan de slag met creatieve werkvormen, gesprek, spel, muziek en bewegen. De sessies vinden twee- of driewekelijks plaats op afspraak. Gemiddeld zijn 5 á 6 sessies van 1 uur voldoende. Uiteraard zijn uitzonderingen mogelijk. Uitbreiding van sessies verloopt altijd in overleg met de ouder(s). De ouders zijn bij de sessies zelf niet aanwezig. Om een coachingstraject te laten slagen, is het belangrijk dat de ouder(s) en de omgeving het kind ondersteunen. Desgewenst kan praktijk Stralend Kind in contact treden met school. Na afloop van iedere sessie krijgt u een schriftelijke samenvatting per mail, zodat u op de hoogte blijft van het coachingstraject.

Afronding
Na ongeveer 5 á 6 sessies volgt een oudergesprek van maximaal 1 uur. Dit kan een tussengesprek of een eindgesprek betreffen. Hierin wordt het huidige gedrag of de huidige situatie van het kind uitvoerig besproken. Indien gewenst, is er tevens tussentijds telefonisch of schriftelijk contact met de ouder(s). Informatie over het kind wordt nooit zonder toestemming van de ouder(s) aan derden verstrekt.